Opvang en basisonderwijs onder één dak

Waar je mag worden wie je bent

Welkom op IKC Regenboog

IKC Regenboog biedt de ruimte voor elk kind om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Dit doen wij in liefdevolle relatie met God, de ander, onszelf en de wereld waarin we leven. Bij IKC Regenboog kijken we niet naar gemiddelden, maar luisteren we naar de behoefte van elk kind.

Een kind mag zijn wie hij of zij is.  De veelkleurigheid van de kinderen vormen zo een mooi geheel. We zorgen dat een kind sterk geworteld is, waarna hij/zij kan groeien en bloeien. Zo maken wij het verschil.

Wijze
wereldburgers
op weg

In ons kindcentrum vind je opvang en basisonderwijs onder één dak. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, werken hier samen. Je kind kan zich hier van twee tot dertien jaar ontwikkelen vanuit dezelfde normen, waarden en afspraken.
Ons IKC

Basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang op één plek.

Meer lezen
Opvang

Spelen en ontwikkelen in een huiselijke sfeer.

Meer lezen
Onderwijs

Uitdagend leeraanbod met aandacht voor ieders eigenheid.

Meer lezen

Nieuws van IRIS

15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen