Inschrijven voor peuters en opvang

U kunt uw peuter volgens de onderstaande stappen inschrijven voor POV Regenboog. Momenteel kan dit op drie dagdelen. In het lege veld kunt u aangeven of u ook voor andere dagdelen peuteropvang wenst. Bij voldoende opgave onderzoeken we de mogelijkheid voor uitbreiding.

Ook de aanmelding voor buitenschoolse opvang kan door middel van onderstaande formulier. Op dit moment bieden we opvang op de maandag- en dinsdagmiddag. Bij voldoende aanmelding op andere middagen onderzoeken we of we dit kunnen organiseren.