Uniek

We zien God als de Schepper van de mensheid en de wereld waarin we leven. Ieder kind wordt als uniek mens geboren en heeft een unieke samenstelling van gaven en talenten.

Dat betekent dat we de kinderen willen leren respectvol en met zorg de relatie met God, zichzelf, de ander en de omgeving aan te gaan. We willen de kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het heden en de toekomst. Dit alles wordt gevoed door de liefde van God voor de mensen.

Bijbelse waarden en normen

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert.  Zelfstandig en samen met groepsgenoten mag het kind zich binnen de groep en school ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen met hart, hoofd en handen. We willen tegemoet komen aan de verschillen in beweeg- en leerbehoefte.

Kiezen voor IKC Regenboog

Parels van het IKC

· Kindgericht christelijk onderwijs en opvang

· Ruimte in en om de school

· Natuurlijk speel- en leerplein

· Kleinschalig met een fijn gedreven, flexibel team

· Flexibele organisatievormen

Wortelen van de boom
In ons IKC staat de boom centraal, als kapstok voor onderwijs en opvang. Je wordt als uniek mens geboren. Je moet je eerst wortelen voor je tot groei en bloei kunt komen. Op De Regenboog stoppen wij veel tijd en energie in het wortelen. Het gaat om welbevinden en je veilig voelen.

Onze kernwaarden

Welbevinden

Alleen wanneer, kinderen, medewerkers en ouders zich veilig en goed voelen is groei en ontwikkeling mogelijk. We hebben oog voor een veilige leer- en werkomgeving.

Verbondenheid

We voelen ons verbonden met de Schepper, onszelf, anderen en de de wereld waarin we leven. Dat heeft consequenties voor ons gedrag. Vanuit respect en een onderzoekende, nieuwsgierige houding werken we aan deze relaties.

Moed

Er is moed en lef nodig om het anders te doen. Je hebt moed nodig om de juiste keuzes te maken als toekomstig wereldburger in een snel veranderende wereld.

Eigenaarschap

Je bent eigenaar van de keuzes die je maakt in de relatie met de Schepper, jezelf, de ander en je omgeving. Ouders, leerkrachten en medeleerlingen helpen in dat leerproces.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?