Welkom

Welkom op de site van IKC Regenboog. De Regenboog is een van de veertien IKC- locaties van Iris onderwijs en opvang te Kampen. . IKC Regenboog bevindt zich in Wilsum. Sinds 17 augustus 1926 is er een Christelijke school in Wilsum. Tot 1974 stond de school aan de Dorpsweg, tegenover de Hervormde kerk. Tegenwoordig mooi gelegen aan de Westenbergstraat.

Het dorp Wilsum bevindt zich aan de rivier de IJssel in een landelijke omgeving tussen Kampen en Zwolle. Het dorp straalt rust en ruimte uit. Binnen en buiten de IKC  willen we dat merkbaar en zichtbaar maken.

Dromen durven doen

Vertrouwend op onze Schepper, hebben we lef getoond en hebben de traditionele manier van lesgeven losgelaten. Het was vooral doorzetten, soms tegen de stroom in. Het heeft ons uiteindelijk gebracht wat we voor ogen hadden. Adaptief onderwijs in een eigen hedendaags jasje.

Goed adaptief onderwijs bestaat volgens professor Stevens uit relatie, competentie en autonomie. Met andere woorden: ‘Ik ken jou, jij kunt het, doe het maar.’ Als kinderen in dat laatste stadium zitten, zien we hoe groots kinderen kunnen denken en doen. Wat is het dan genieten. Op de lagere school droomde ik ervan om meester te worden. Een droom die vijftien jaar later werkelijkheid werd. Toen ik eenmaal meester was, gaf de manier van lesgeven mij niet de juiste voldoening. Ik keek altijd uit naar de jaarlijkse projectweken. Wat konden vooral de kinderen genieten en wat leerden ze veel. Ik begon te dromen over ander onderwijs. Hoe het er precies uit moest zien wist ik nog niet helemaal, maar in ieder geval niet zoals ik altijd gedaan had. In 1979 werd het lied: ‘I have a dream’ van de bekende Zweedse popgroep Abba een nummer 1 hit. Daarin werd gezongen dat, als je gelooft in wonderen en het ook wilt zien, er een toekomst is ook al moet je soms tegen de stroom inzwemmen. Door veel te lezen en te kijken hoe anderen het deden, kreeg mijn droom inhoud. Ik begon te geloven dat dromen werkelijkheid konden worden.

Ik werd geraakt door de titel van een boekje van Ben Tiggelaar: ‘Dromen, durven, doen.’ Het boekje geeft handvatten om veranderingen in je leven of veranderingen in een organisatie mogelijk te maken. We zijn als team gaan dromen over het ideale onderwijs. “Je mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent. Je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd,” woorden van professor Goorhuis–Brouwer zijn de leidraad geworden van ons onderwijs.

Al meer dan vijftien jaar geven we het christelijk onderwijs in Wilsum vorm en inhoud. We blijven werken aan onze dromen met enthousiaste leerlingen, bevlogen leerkrachten en betrokken ouders. Welkom op De Regenboog, waar je mag worden wie je bent.

Lodewijk Westerhof

directeur

Bovenschoolse voorzieningen 

De medewerkers van IKC Regenboog maken gebruik van het leercentrum .Ze volgen diverse scholingen die door het leercentrum worden georganiseerd.

Verder maken we gebruik van de bovenschoolse voorziening voor hoogbegaafde kinderen en het learnlab. 

Zo helpen we wijze wereldburgers op weg


Spectrum daagt kinderen uit

Leren leven, leren denken, leren leren. Dat is in het kort waar het om draait bij de bovenschoolse plusklas van IRIS. leerlingen uit groep 5 tot en met 8 .

Leren is een sociale aangelegenheid. Bij Spectrum ontmoeten kinderen ontwikkelings-gelijken, dit versterkt de samenwerking. “We komen tegemoet aan een specifieke onderwijsbehoefte die aandacht schenkt aan datgene wat deze leerlingen nog meer ‘anders’ maakt dan alleen hun opvallende intelligentie.

Begaafde kinderen denken en leren top-down. De top-down denker denkt vanuit het geheel naar de delen. Binnen Spectrum stemmen we daarop af .

Uitdaging

Ouders en leerkrachten vertellen gelukkig te zijn met de extra uitdaging die geboden wordt. Binnen een thema zetten kinderen hun eigen onderzoek op en kiezen ze een persoonlijk leerdoel. “Al onze activiteiten komen voort uit de doelen van het SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling. Gestructureerd werken is belangrijk voor de toekomst. Wij besteden veel tijd aan hoe je onderzoek doet en hoe je aan de juiste informatie komt. De kinderen zijn bewust bezig met hoge denkordevragen; analyseren, evalueren en creëren. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie .

Maatjes

In de klas ontstaan vriendschappen tussen kinderen van verschillende scholen. “Ik geniet ervan om te zien dat ze een maatje vinden,” zo vertelt de leerkracht enthousiast. “Het vinden van een maatje is stimulerend voor de sociale ontwikkeling. Het contact met ontwikkelings-gelijken zorgt voor verdieping in het persoonlijke leerproces.”

Coach

De leerkracht van spectrum legt uit wat de rol van de leerkrachten is binnen Spectrum. “We zijn coachend aanwezig. We bieden kinderen ruimte om buiten de reguliere kaders te denken. Door prikkelende vragen te stellen, moedigen we kinderen aan om uit hun comfort zone te stappen en tot het uiterste van hun kunnen te gaan. We houden de kinderen regelmatig een spiegel voor tijdens het werken in de plusklas, op die manier worden ze eigenaar van hun eigen leerproces en van het eindproduct.”

Learn Lab

“Het Learn lab van IRIS sluit perfect aan bij hoe een kind zich in de digitale wereld ontwikkelt,” zo legt Sander, coördinator Learn lab, gepassioneerd uit. “De wereld is anders dan tien jaar geleden, mede door de technologie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met nieuwe media zoals bijvoorbeeld robotica, 3D-printen en virtual reality.”

“We willen kinderen interesseren voor de huidige techniek, die anders is dan vroeger. De automonteur moet tegenwoordig de auto uitlezen met een laptop. De techniek verandert snel. Daar willen we in de klas aandacht aan besteden. We doen dit bijvoorbeeld in een circuitvorm zodat kinderen steeds in aanraking komen met verschillende materialen en besturingssystemen.”

Experimenteren

Sander vindt het belangrijk om bij het lesgeven ruimte aan de leerlingen te geven om te experimenteren. “Kinderen kunnen heel veel zelf. Het mooie is dat ze nog niet in vastgestelde kaders denken, daardoor gebeuren de mooiste dingen. Eerst verkennen ze de materialen, daarna komen er opdrachten bij. De robots zijn bijvoorbeeld te programmeren, het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe snel ze dat onder de knie hebben.”

Computational Thinking

De gebruikte materialen zijn kostbaar. “Leerlingen leren in de lessen zorgvuldig om te gaan met de kwetsbare materialen”. Een van de doelen van het werken met deze materialen is ‘Computational Thinking’, oftewel kinderen leren problemen oplossen volgens de stappen die een computer ook gebruikt. Het draait om logisch redeneren.” Sander laat de kinderen ook graag zelf uitzoeken waarom een robot niet werkt. “Ze komen er vaak heel snel achter wat er aan de hand is.”

Iedereen geniet

Sander gaat met het mobiele Learn lab langs alle IRIS-scholen. “Zo breng je huidige digitale techniek op een laagdrempelige manier de school binnen. Iedereen vindt het leuk. Of het nu om de virtual reality bril gaat, de robotica of de 3D-printer, ik zie altijd stralende gezichten. Opvallend is dat leerlingen die soms minder gemakkelijk te motiveren zijn in deze lessen enthousiast en met overgave aan de slag gaan. Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen.”

“Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen”
- Sander

Benieuwd naar alle IRIS
Christelijke Kindcentra?