Continurooster

De basisschool hanteert een continurooster. Dat betekent dat de kinderen van half negen tot twee uur naar school gaan. De kinderen eten op school onder begeleiding van de groepsleerkracht. Voor de jongste kleuters die net naar school gaan hanteren we een overgangsperiode van alleen de ochtenden tot hele dagen. 

Schooltijden
Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur (leerjaar 1 t/m 3 tot 12:00 uur)

Peutergroep

Drie ochtenden per week gaan de peuters naar de Regenboog. Dit zijn de maandag-, dinsdag- en de vrijdagmorgen. De peuters starten ook om half negen. Om twaalf uur mogen de ouders hun kinderen weer ophalen. 

Buitenschoolse opvang

We bieden nu voor de maandag- en dinsdagmiddag opvang. Mocht er voldoende vraag naar andere middagen zijn, dan onderzoeken we of dit mogelijk is.  

Vakanties en vrije dagen

Vakanties Periode
Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-03-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
Pasen 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024 t/m 21-05-2024
Zomervakantie 22-07-2024 t/m 30-08-2024
Vrije middagen voor elke vakantie
20 oktober 2023
22 december 2023
16 februari 2024
19 juli 2024
Studiedagen (kinderen vrij) Dag
14 september middag
6 november Hele dag
6 december Hele dag
31 januari Middag
28 maart Hele dag
22 mei Hele dag