Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in het dorp kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Units en stamgroepen

Ons gebouw is verdeeld in twee units. Een unit is een afdeling van lokalen en lespleinen. De onderbouwunit heeft 1 stamgroep en werkt samen met de peuterspeelzaal. De bovenbouwunit bestaat uit twee tot drie stamgroepen. Stamgroep A bestaat uit peuters en leerlingen van leerjaar 1,2 en (3 ). In stamgroep B, C ( en D ) zitten leerlingen van leerjaar 4 t/m 8.

Elke stamgroep heeft twee coaches. Zij volgen de ontwikkeling van de leerlingen van hun groep. De coaches hebben de leerlingen onderling verdeeld. Voor ouders en kinderen vormen zij het eerste aanspreekpunt en bespreken regelmatig de voortgang.

Werken in clubs

Alle leerlingen starten en eindigen de dag in hun stamgroep. Een aantal lessen wordt in die stamgroep gegeven. Te denken valt aan godsdienst, verkeer en themawerken. In de stamgroepen is aandacht voor het leren leren, terugkijken hoe het is gegaan en het delen van succeservaringen. We geven elkaar tips en tops.

In de ochtenden werken de kinderen in clubs aan basisvaardigheden en in de middag is er aandacht voor thematisch werken. De clubs worden samengesteld op basis van niveau en leerbehoefte.

Zo werken we op de Regenboog

De rollen van de leerkracht

  • leraar
  • mentor
  • coach


Excursies en gastlessen
Binnen de themalessen proberen we steeds de verbinding te maken met de "grote mensenwereld ". Dit doen we door mensen uit te nodigen die iets over het onderwerp kunnen vertellen. Als het mogelijk gaan we ook ergens kijken. Zo zijn we pas geleden in het kader van het thema "Wereldgodsdiensten" naar de Bovenkerk in Kampen en naar de Sjoel in Elburg geweest. We leren en zien hoe het er in het echt aan toe gaat. 

Kinderen leren plannen
Tijdens het zelfstandig werken krijgen de kinderen de tijd om eigen doelen te oefenen en te leren. De coach bepaalt samen met het kind waar de accenten komen te liggen. Zo sluiten we aan bij de behoeften van het kind.

In de hogere groepen leren we de kinderen het zelfstandig werken zelf in te plannen. We leren ze verantwoordelijkheid te nemen om regelmatig doelen bij de leerkracht af te vinken. De kinderen in de hoogste groepen gebruiken daarbij een agenda. In voorbereiding op het voortgezet onderwijs plannen de kinderen ook hun eigen huiswerk. 


Ateliers
Een hoogtepunt van de week is het werken in ateliers. Binnen de ateliers is er ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling.

 In blokken van drie weken kunnen kinderen kiezen uit verschillen activiteiten. De activiteiten worden gegeven door de eigen leerkrachten. Ook proberen we vakdocenten en ouders te betrekken. De kinderen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit figuurzagen, koken, schilderen, tuinieren of schaken. 

De reken- en taalclub
Onze kindgericht vooral zichtbaar in de organisatie van de clubs en bij het zelfstandig werken.  De clubs worden ingedeeld op basis van niveau en leerbehoefte. Dat kan betekenen dat sommige kinderen bij een andere leerkracht de reken en taallessen volgt. 

In de rekenclub werken we met een adaptieve rekenmethode. Dat betekent dat de kinderen in hun eigen tempo en soms ook op hun eigen manier de doelen van rekenen doorlopen. De leerkracht geeft instructie op maat en controleert de vorderingen. We hebben ook dagelijks aandacht voor het automatiseren en hoofdrekenen. 

In de taalclub staat spelling, stellen en lezen centraal. Voor het leren lezen en spelling gebruiken we een eigen leerlijn gebaseerd op de didaktiek Jose Schraven. De taallessen zijn sterk verbonden met het thema waar we over werken. We lezen samen teksten over het thema, we praten en schrijven daar over. 

In de bovenbouwgroepen is er binnen de taalclub nog aandacht voor ontleden en werkwoordspelling.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?